Great Cross Sound Race

Sound Rowers and Paddlers 7.5 mile race from Alki Beach to Bainbridge Island and back on Saturday, August 22, 2015
DSC 9673 DSC 9674 DSC 9675 DSC 9676 DSC 9677
DSC 9678 DSC 9679 DSC 9680 DSC 9681 DSC 9682
DSC 9683 DSC 9684 DSC 9685 DSC 9686 DSC 9687
DSC 9688 DSC 9689 DSC 9690 DSC 9691 DSC 9692
DSC 9693 DSC 9694 DSC 9695  Looking towards Decatur Reef and Rich Passage DSC 9696  Blakely Rock is out there DSC 9697
DSC 9698 DSC 9699 DSC 9700 DSC 9701 DSC 9702
DSC 9703 DSC 9704 DSC 9705 DSC 9706 DSC 9707
DSC 9708 DSC 9709 DSC 9710 DSC 9711 DSC 9712
DSC 9713 DSC 9714 DSC 9715 DSC 9716 DSC 9717
DSC 9718 DSC 9719 DSC 9720 DSC 9721 DSC 9722
DSC 9723 DSC 9724 DSC 9725 DSC 9726 DSC 9727
DSC 9728 DSC 9729 DSC 9730 DSC 9731 DSC 9732
DSC 9733 DSC 9734 DSC 9735 DSC 9736 DSC 9737
DSC 9738 DSC 9739 DSC 9740 DSC 9741 DSC 9742
DSC 9743 DSC 9744 DSC 9745 DSC 9746 DSC 9747
DSC 9748 DSC 9749 DSC 9750 DSC 9751 DSC 9752
DSC 9753 DSC 9754 DSC 9755 DSC 9756 DSC 9757
DSC 9758 DSC 9759 DSC 9760 DSC 9761 DSC 9762
DSC 9763 DSC 9764 DSC 9765 DSC 9766 DSC 9767
DSC 9768 DSC 9769 DSC 9770 DSC 9771 DSC 9772
DSC 9773 DSC 9774 DSC 9775 DSC 9776 DSC 9777
DSC 9778 DSC 9779 DSC 9780 DSC 9781 DSC 9782
DSC 9783 DSC 9784 DSC 9785 DSC 9786 DSC 9787
DSC 9788 DSC 9789 DSC 9790 DSC 9791 DSC 9792
DSC 9793 DSC 9794 DSC 9795 DSC 9796 DSC 9797
DSC 9798 DSC 9799 DSC 9800 DSC 9801 DSC 9802
DSC 9803 DSC 9804 DSC 9805 DSC 9806 DSC 9807
DSC 9808 DSC 9809 DSC 9810 DSC 9811 DSC 9812
DSC 9813 DSC 9814 DSC 9815 DSC 9816 DSC 9817
DSC 9818 DSC 9819 DSC 9820 DSC 9821 DSC 9822
DSC 9823 DSC 9824 DSC 9825 DSC 9826 DSC 9827
DSC 9828 DSC 9829 DSC 9830 DSC 9831 DSC 9832
DSC 9833 DSC 9834 DSC 9835 DSC 9836 DSC 9837
DSC 9838 DSC 9839 DSC 9840 DSC 9841 DSC 9842
DSC 9843 DSC 9844 DSC 9845 DSC 9846 DSC 9847
DSC 9848 DSC 9849 DSC 9850 DSC 9851 DSC 9852
DSC 9853 DSC 9854 DSC 9855 DSC 9856 DSC 9857
DSC 9858 DSC 9859 DSC 9860 DSC 9861 DSC 9862
DSC 9863 DSC 9864 DSC 9865 DSC 9866 DSC 9867
DSC 9868 DSC 9869 DSC 9870 DSC 9871 DSC 9872
DSC 9873 DSC 9874 DSC 9875 DSC 9876 DSC 9877
DSC 9878 DSC 9879 DSC 9880 DSC 9881 DSC 9882
DSC 9883 DSC 9884 DSC 9885 DSC 9886 DSC 9887
DSC 9888 DSC 9889 DSC 9890 DSC 9891 DSC 9892
DSC 9893 DSC 9894 DSC 9895 DSC 9896 DSC 9897
DSC 9898 DSC 9899 DSC 9900 DSC 9901 DSC 9902
DSC 9903 DSC 9904 DSC 9905 DSC 9906 DSC 9907
DSC 9908 DSC 9909 DSC 9910 DSC 9911 DSC 9912
DSC 9913 DSC 9914 DSC 9915 DSC 9916 DSC 9917
DSC 9918 DSC 9919 DSC 9920 DSC 9921 DSC 9922
DSC 9923 DSC 9924 DSC 9925 DSC 9926 DSC 9927
DSC 9928 DSC 9929 DSC 9930 DSC 9931 DSC 9932
DSC 9933 DSC 9934 DSC 9935 DSC 9936 DSC 9937
DSC 9938 DSC 9939 DSC 9940 DSC 9941 DSC 9942
DSC 9943 DSC 9944 DSC 9945 DSC 9946 DSC 9947
DSC 9948 DSC 9949 DSC 9950 DSC 9951 DSC 9952
DSC 9953 DSC 9954 DSC 9955 DSC 9956 DSC 9957
DSC 9958 DSC 9959 DSC 9960 DSC 9961 DSC 9962
DSC 9963 DSC 9964 DSC 9965 DSC 9966 DSC 9967
DSC 9968 DSC 9969 DSC 9970 DSC 9971 DSC 9972
DSC 9973 DSC 9974 DSC 9975 DSC 9976 DSC 9977
DSC 9978 DSC 9979 DSC 9980 DSC 9981 DSC 9982
DSC 9983 DSC 9984 DSC 9985 DSC 9986 DSC 9987
DSC 9988 DSC 9989 DSC 9990 DSC 9991 DSC 9992
DSC 9993 DSC 9994 DSC 9995 DSC 9996 DSC 9997
DSC 9998 DSC 9999 DSC 0001 DSC 0002 DSC 0003
DSC 0004 DSC 0005 DSC 0006 DSC 0007 DSC 0008
DSC 0009 DSC 0010 DSC 0011 DSC 0012 DSC 0013
DSC 0014 DSC 0015 DSC 0016 DSC 0017 DSC 0018
DSC 0019 DSC 0020 DSC 0021 DSC 0022 DSC 0023
DSC 0024 DSC 0025 DSC 0026 DSC 0027 DSC 0028
DSC 0029 DSC 0030 DSC 0031 DSC 0032 DSC 0033
DSC 0034 DSC 0035 DSC 0036 DSC 0037 DSC 0038
DSC 0039 DSC 0040 DSC 0041 DSC 0042 DSC 0043
DSC 0044 DSC 0045 DSC 0046 DSC 0047 DSC 0048
DSC 0049 DSC 0050 DSC 0051 DSC 0052 DSC 0053
DSC 0054 DSC 0055 DSC 0056 DSC 0057 DSC 0058
DSC 0059 DSC 0060 DSC 0061 DSC 0062 DSC 0063
DSC 0064 DSC 0065 DSC 0066 DSC 0067 DSC 0068
DSC 0069 DSC 0070 DSC 0071 DSC 0072 DSC 0073
DSC 0074 DSC 0075 DSC 0076 DSC 0077 DSC 0078
DSC 0079 DSC 0080 DSC 0081 DSC 0082 DSC 0083
DSC 0084 DSC 0085 DSC 0086 DSC 0087 DSC 0088
DSC 0089 DSC 0090 DSC 0091 DSC 0092 DSC 0093
DSC 0094 DSC 0095 DSC 0096 DSC 0097 DSC 0098
DSC 0099 DSC 0100 DSC 0101 DSC 0102 DSC 0103
DSC 0104 DSC 0105 DSC 0106 DSC 0107 DSC 0108
DSC 0109 DSC 0110 DSC 0111 DSC 0112 DSC 0113
DSC 0114 DSC 0115 DSC 0116 DSC 0117 DSC 0118
DSC 0119 DSC 0120 DSC 0121 DSC 0122 DSC 0123
DSC 0124 DSC 0125 DSC 0126 DSC 0127 DSC 0128
DSC 0129 DSC 0130 DSC 0131 DSC 0132 DSC 0133
DSC 0134 DSC 0135 DSC 0136 DSC 0137 DSC 0138
DSC 0139 DSC 0140 DSC 0141 DSC 0142 DSC 0143
DSC 0144 DSC 0145 DSC 0146 DSC 0147 DSC 0148
DSC 0149 DSC 0150 DSC 0151 DSC 0152 DSC 0153
DSC 0154 DSC 0155 DSC 0156 DSC 0157 DSC 0158
DSC 0159 DSC 0160 DSC 0161 DSC 0162 DSC 0163
DSC 0164 DSC 0165 DSC 0166 DSC 0167 DSC 0168
DSC 0169 DSC 0170 DSC 0171 DSC 0172 DSC 0173
DSC 0174 DSC 0175 DSC 0176 DSC 0177 DSC 0178
DSC 0179 DSC 0180 DSC 0181 DSC 0182 DSC 0183
DSC 0184 DSC 0185 DSC 0186 DSC 0187 DSC 0188
DSC 0189 DSC 0190 DSC 0191 DSC 0192 DSC 0193
DSC 0194 DSC 0195 DSC 0196 DSC 0198 DSC 0199
DSC 0200 DSC 0201 DSC 0202 DSC 0203 DSC 0204
DSC 0205 DSC 0206 DSC 0207 DSC 0208 DSC 0209
DSC 0210 DSC 0211 DSC 0212 DSC 0213 DSC 0214
DSC 0215 DSC 0216 DSC 0218 DSC 0219 DSC 0220
DSC 0221 DSC 0222 DSC 0223 DSC 0224 DSC 0225
DSC 0226 DSC 0227 DSC 0228 DSC 0229 DSC 0230
DSC 0231 DSC 0232 DSC 0233 DSC 0234 DSC 0235
DSC 0236 DSC 0237 DSC 0238 DSC 0239 DSC 0240
DSC 0241 DSC 0242 DSC 0243 DSC 0244 DSC 0245
DSC 0246 DSC 0247 DSC 0248 DSC 0250 DSC 0251
DSC 0252 DSC 0253 DSC 0254 DSC 0255 DSC 0256
DSC 0258 DSC 0259 DSC 0260 DSC 0261 DSC 0262
DSC 0263 DSC 0264 DSC 0265 DSC 0266 DSC 0267
DSC 0268 DSC 0269 DSC 0270 DSC 0271 DSC 0272
DSC 0273 DSC 0274 DSC 0275 DSC 0276 DSC 0277
DSC 0278 DSC 0279 DSC 0281 DSC 0282 DSC 0283
DSC 0284 DSC 0285 DSC 0286 DSC 0287 DSC 0288
DSC 0289 DSC 0291 DSC 0293 DSC 0294 DSC 0296
DSC 0297 DSC 0298 DSC 0299 DSC 0300 DSC 0301
DSC 0302 DSC 0303 DSC 0305 DSC 0307 DSC 0308
DSC 0309 DSC 0310 DSC 0311 DSC 0312 DSC 0313
DSC 0314 DSC 0315 DSC 0316 DSC 0317 DSC 0318
DSC 0319 DSC 0320 DSC 0321 DSC 0322 DSC 0323
DSC 0324 DSC 0325 DSC 0326 DSC 0327 DSC 0328
DSC 0329 DSC 0330 DSC 0331 DSC 0332 DSC 0333
DSC 0334 DSC 0335 DSC 0336 DSC 0337 DSC 0338
DSC 0339 DSC 0340 DSC 0341 DSC 0342 DSC 0343
DSC 0344 DSC 0345 DSC 0346 DSC 0347 DSC 0348
DSC 0349 DSC 0350 DSC 0351 DSC 0352 DSC 0353
DSC 0354 DSC 0355 DSC 0356 DSC 0357 DSC 0358
DSC 0359 DSC 0360 DSC 0361 DSC 0362 DSC 0363
DSC 0364 DSC 0365 DSC 0366 DSC 0367 DSC 0368
DSC 0369 DSC 0370 DSC 0371 DSC 0372 DSC 0373
DSC 0374 DSC 0375 DSC 0376 DSC 0377 DSC 0378
DSC 0379 DSC 0380 DSC 0381 DSC 0382 DSC 0383
DSC 0384 DSC 0385 DSC 0386 DSC 0387 DSC 0388
DSC 0389 DSC 0390 DSC 0391 DSC 0392 DSC 0393
DSC 0394 DSC 0395 DSC 0396 DSC 0397 DSC 0398
DSC 0399 DSC 0400 DSC 0402 DSC 0404 DSC 0406
DSC 0407 DSC 0408 DSC 0410 DSC 0411 DSC 0412
DSC 0413 DSC 0414 DSC 0415 DSC 0416 DSC 0417
DSC 0418 DSC 0419 DSC 0420 DSC 0421 DSC 0422
DSC 0423 DSC 0424 DSC 0425 DSC 0426 DSC 0427
DSC 0428 DSC 0429 DSC 0430 DSC 0431 DSC 0432
DSC 0433 DSC 0434 DSC 0435 DSC 0436 DSC 0437
DSC 0438 DSC 0439 DSC 0440 DSC 0441 DSC 0442
DSC 0443 DSC 0444 DSC 0445 DSC 0446 DSC 0447
DSC 0448 DSC 0449 DSC 0450 DSC 0451 DSC 0452
DSC 0453 DSC 0454 DSC 0455 DSC 0456 DSC 0457
DSC 0458 DSC 0459 DSC 0460 DSC 0461 DSC 0462
DSC 0463 DSC 0465 DSC 0467 DSC 0468 DSC 0469
DSC 0470 DSC 0471 DSC 0472 DSC 0474 DSC 0475
DSC 0476 DSC 0477 DSC 0478 DSC 0479 DSC 0480
DSC 0481 DSC 0482 DSC 0483 DSC 0484 DSC 0485
DSC 0486 DSC 0487 DSC 0488 DSC 0489 DSC 0491
DSC 0492 DSC 0493 DSC 0494 DSC 0495 DSC 0496
DSC 0497 DSC 0498 DSC 0499 DSC 0500 DSC 0501
DSC 0502 DSC 0503 DSC 0504 DSC 0505 DSC 0506
DSC 0507 DSC 0508 DSC 0509 DSC 0510 DSC 0511
DSC 0512 DSC 0513 DSC 0514 DSC 0515 DSC 0516
DSC 0517 DSC 0518 DSC 0519 DSC 0520 DSC 0521
DSC 0522